Moje graty :)WSTECZ POWRÓT DALEJ


B. Dyskietka startowa DOS cd.


"Produkcja" dyskietek startowych zwanych także dyskietkami systemowymi ciąg dalszy. Inny sposób - ten sam efekt.
PRZYGOTOWANIE DYSKIETKI STARTOWEJ DOS cd.


Dyskietka startowa/systemowa DOS - sposób wykonania za pomocą dyskietek instalacyjnych (dostawcy systemu DOS) zobacz tutaj : Startowa DOSZ powodzeniem stosuję opisaną poniżej metodę "produkcji" dyskietek startowych zwanych także dyskietkami systemowymi.
Bo jak wiadomo komputer bez zainstalowanego systemu jest tylko przedmiotem użytecznym inaczej :) cd.

Tutaj zobaczycie jak pracowało się na laptopach z jednym napędem lub dwoma FDD


Kolejny sposób przygotowania dyskietki. Ta metoda polega na przygotowaniu dyskietki systemowej za pomocą posiadanej dyskietki z systemem DOS. Do tego sposobu wykorzystam stary komputer wyposażony w stację dyskietek 3.5". Komputer wyposażony w stację dyskietek A: -> 3.5" i B: -> 5.25" pozwoli także na przygotowanie dyskietek startowych 5.25" z dyskietek systemowych 3.5". Zamiana napędów zapewni przygotowanie dyskietek startowych 3.5" z dyskietek systemowych 5.25".

C. Przygotowanie dyskietki z dyskietki z systemem DOS.

W zasobach archiwalnych posiadamy dyskietkę z systemem DOS. Może to dyskietka utworzona w sposób jak wyżej opisana dyskietka STARTUP DOS 6.22. Dyskietka taka też będzie przydatna do uruchamiania i testowania starych komputerów. Inny sposób na dyskietkę systemową. Do celu możemy dojśc różnymi drogami. Ja przedstawie swój sposób na tworzenie dyskietki.

Przygotujemy dodatkowo dyskietki do formatowania. Wielkość (pojemność) dostosowujemy do rodzaju napędu w komputerze.Zawartość dyskietki mogę sprawdzić w komputerze z Windowsem, który ma stację FDD 3.5". Dla nowych beznapędowych komputerów wykorzystam FDD na USB. Może być USB FDD 3.5". Na dyskietce sprawdzamy czy są polecenia-programy niezbędne do przygotowania dyskietki systemowej. Oprócz plików systemu COMMAND.COM, IO.SYS, MSDOS.SYS potrzebne są pliki FORMAT.COM,SYS.COM i FDISC.COM
Polecenie FORMAT potrzebne jest do formatowania dyskietki lub dysku a polecenie SYS przenosi pliki systemowe na przygotowane miejsce na dysku. Pliki systemowe przenoszone są automatycznie po formatowaniu poleceniem FORMAT z parametrem /S np. FORMAT A: /S. Poleceniem SYS np. SYS B: przenosimy/kopiujemy pliki systemowe do przygotowanego miejsca po formatowaniu dysku z parametrem /B np. np. FORMAT A: /B [niżej polecenia DOS].
Dyskietka posiada tylko COMMAND.COM, IO.SYS, MSDOS.SYS . Co robimy? Sprawdzamy poleceniem VER numer wersji DOS. Znajdujemy kopie dyskietek DOS z pozostałymi plikami np. na stronie: [tutaj]. Uzupełnienie plików dla dyskietek 1.44MB/720kB możemy wykonać w Windowsie ale od WIN7 tylko dla pojemności 1.44MB bo już nie lubi 720kB. [czytać UWAGA na końcu tekstu!!!]
Zrobione! Mamy podstawowy zestaw plików: COMMAND.COM, IO.SYS, MSDOS.SYS, FORMAT.COM i SYS.COM
Kopie dyskietek wykonuje w moim komputerze bez systemu. Uruchamiamy komputer [przełącznik na ON]. Startujemy system z dyskietki. Sprawdzam numer wersji systemu DOS - polecenie [VER-ekran]. Mam MS-DOS Version 6.22. Następnie przeglądam dyskietkę poleceniem DIR a jak jest dużo plików poleceniem DIR /P - wyświetla listę plików na/po jednym ekranie i tak do końca zawartości dyskietki [ekran DIR], naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje dalsze przewijanie. Mamy potrzebne pliki COMMAND.COM, IO.SYS, MSDOS.SYS, FORMAT.COM i SYS.COM - przechodzimy do formatowania.
Brakuje plików. [W tym miejscu] można pobrać zawartość dyskietki z brakujacymi plikami. [ekran]

Formatowanie uruchamiamy za pomoca polecenia [FORMAT A: /S] lub [FORMAT A: /B] [ekran]

Możemy formatować kolejną dyskietkę [ekran]. Przygotuję trzy dyskietki.

Uruchamiam komputer z każdej dyskietki - 1,2,3. Sprawdzam zawartość - polecenie DIR i numer wersji DOS - polecenie VER. Formatowanie wykonane prawidłowo.

Dla dyskietek 1.44MB kopiowanie pozostałych plików w Windows'ie nie stwarza problemów. Kopiowanie na dyskietki 720kB jest obsługiwane przez Win95/Win98/Win2000 a WinMe(?).

UWAGA i przypomnienie! pliki IO.SYS, MSDOS.SYS nie przenosimy/nie kopiujemy poleceniem copy lub w Windows przenieś/kopiuj!. Pliki systemowe przenosimy/kopiujemy za pomoca polecenia SYS.


Dla przypomnienia lub nauczenia zobacz trzy polecenia :

FORMAT Przeprowadza formatowanie podanego dysku.
FORMAT /V:etykieta /Q /Autotest /U /B /S /F:pojemność /T:cieżki /N:sektory /1 /4 /8

/V:etykieta - Ustawia podaną etykietę dla sformatowanego dysku ( do 11znaków ). By uniknąć pytania o etykietę można wpisać V:””.
/Q - Formatowanie szybkie.
/Autotest - Nie wypisuje „zbędnych” pytań i komunikatów.
/U - Formatowanie dokładne – bezwarunkowe.
/B - Rezerwuje przestrzeń dla plików systemowych.
/S - Tworzy dyskietkę systemową.
/F:pojemność - Formatuje dysk na zadaną pojemność ( 160, 180, 320, 720, 1200, 1440, 2880 kB )
/T:cieżki - Ustala ile ścieżek ma mieć dyskietka.
/N:sektory - Ustala ile sektorów ma mieć dyskietka.
/1 - Formatuje tylko górną stronę dysku.
/4 - Formatuje dysk o pojemności 360 kB w stacji 1.2 MB.
/8 - Formatuje dysk 5.25 cala, tworząc 8 sektorów ( zamiast 9 ). Zapewnia to kompatybilność z wersjami DOS-u poprzedzającymi 2.0

SYS Tworzy dysk systemowy – kopiuje pliki systemowe.
SYS dysk1:\ścieżka dysk2:

Pierwszy parametr pozwala podać inną lokalizację plików systemowych niż katalog główny. Parametr drugi określa dysk docelowy.

COPY Służy do kopiowania plików.
COPY /Y|-Y dysk:\ścieżka\źródło dysk:\ścieżka\przeznaczenie /V /A /B

/Y - Jeżeli pliki przeznaczenia już istnieją zostaną zastąpione – użytkownik nie będzie o tym ostrzegany -Y - Jeśli pliki przeznaczenia już istnieją polecenie żąda potwierdzenia operacji.
/V - Weryfikuje, czy pliki zostały poprawnie skopiowane. Spowalnia to operację, ale zwiększa pewność kopiowania
/A - Wskazuje że pliki są typu ASCII. Użyty po nazwie pliku źródłowego: kopiuje wszystkie znaki tego pliku aż do znacznika EOF. Użyty po nazwie pliku docelowego: dodaje do niego znacznik EOF.
/B - Wskazuje że pliki są typu binarnego.

Mam dyskietkę startową DOS i co dalej? Zobacz tutaj : Techniczna DOSPrzydatne (i ja tu byłem i sprawdziłem):


Zobacz sam:


Galeria zdjęć: Dyskietka DOS


GÓRA