Moje graty :)WSTECZ POWRÓT DALEJ

Dyski 3.5"

IBM WDA-L80

HDD IDE, 85MB, CYL 984, HDS 10, SECT 17.

Testowany jako pojedynczy dysk. Ustawienie JP1-ON i JP2-ON /zworka MASTER. Testy odczyt/zapis ok :)

-JP1 JP2 JP3 JP4 JP5 JP6 JP7
+- -+ - +- -+- -+- -+- -+- -+
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11| 13|
+- -+- -+- -+- -+- -+- -+- -+
+- -+- -+- -+- -+- -+- -+- -+
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10|---| 14|
+- -+- -+- -+- -+- -+- -+- -+

JP1 Ready to IOCHRDY control
JP2 Device ID = Master
JP3 JP4 JP5 JP6 Rest for removed jumper
JP7 To LED load

Dysk pozyskany na aukcji. W moich rękach od października 2017 roku. Ładny egzemplarz z pieczątką gwarancyjną OPTIMUS 09/93. Po kodach prokukcji części widać, że dysk wyprodukowano prawdopodobnie na początku 1993 roku.
Dla sprawdzenia podłączyłem dysk do mojego PC PENTIUM II. Ustawiłem zworki JP! i JP2 (czarna i szara z ogonkiem:) ).Niespodzianką było ulokowanie w Tablicy Partycji wirusa "Michalangelo.a". Problemem stało się usunięcie tego wirusa. Posiadamy program antytywirusowy nie usunął robala. Dysk wylądował na półkę w oczekiwaniu na lekarstwo.

Szukałem możliwości ożywienia moich dysków CONNER 2.5". Na forum trafiłem opis wirusów atakujących Boot Record.

A to cytat: "MBR oznacza "Master Boot Record". Główny rekord rozruchowy twojego dysku twardego, który zajmuje pierwszy sektor, zawiera kilka istotnych elementów informacji, w tym tabelę partycji (która mówi systemowi, czy dysk jest podzielony na mniejsze "logiczne" dyski) i prosty program ładujący, który ładuje się zaraz po uruchomieniu komputera. Jest to popularna kryjówka dla wirusów "boot sector", które zastępują lub zmieniają program startowy i sieją spustoszenie w systemie przy każdym uruchomieniu.
Opcja FDISK /MBR bezwarunkowo przepisuje kod bootstrap, potencjalnie usuwając wirusa."

Autor wpisu użyłał tego polecenia do pozbycia się jak zaznaczał prostych wirusów sektora rozruchowego, takich jak wirus "Stoned".
Zwrócił uwagę na zasadę stosowaną przez programy antywirusowe przy usuwaniu wirusów z dysków twardych. Proponuje wykonać "zimy" rozruch (ponowne uruchomienie komputera po uprzednim jego wyłączeniu przy użyciu wyłącznika sieciowego) z dyskietki startowej i uruchonmienie polecenia FDISK /MBR . Taka metoda pomocna była do walki z wirusem "Happy Birthday Joshi".

Należy pamiętać o sprawdzeniu programem antywirusowym każdego pozyskanego nowego dysku!

Program zawsze uruchamiamy ze specjalnie przygotowanej dyskietki startowej. Polecenia z dyskietki nie mogą odwoływać się do dysku twardego! Polecam posiadać kilka takich startowych dyskietek. Dyskietka powina być wyposażona w niezbędne programy do testów. Np. program program antywirusowy sprawdzi dysk i pomoże zlokalizować ewentualnego wirusa. Tak było w moim przypadku.

Do tego "zabiegu" wystarczyła dyskietka startowa przygotowana w sposób opisany tutaj.

Uruchomienie programu FDISK /MBR wyczyściło dysk z Michalangelo.a :)
║ Tablica partycji dysku HDD0..: ** bez wirusa
║ BOOT sektor dysku lokalnego C: ** bez wirusa
║ Ostatnie sektory dysku.......: <- bez wirusa

Wyleczony dysk wrócił na półkę.


Przeliczniki:
  • Kilobyte (KB) is 1,024 bytes.
  • Megabyte (MB) is 1,048,576 bytes, or 1024 kilobytes.
  • Gigabyte (GB) is 1,073,741,824 bytes, or 1024 megabytes.
  • Terrabyte (TB) is 1,099,511,627,776 bytes, or 1024 gigabytes.

Przydatne (i ja tu byłem i sprawdziłem):

Zobacz sam:


Galeria zdjęć: IBM WDA-L80GÓRA