Moje graty :)WSTECZ POWRÓT DALEJ

Różności, Moi pomocnicy, D. Moje wersje DOS.


Moje wersje DOS - Moi pomocnicy.


Microsoft MS-DOS 6.22 Plus Enhanced Tools.

Trzy dyskietkowa wersja instalacyjna MS-DOS 6.22 powstała w maju 1994 roku.
Pozwala na zainstalowanie systemu DOS na dysku twardym.
Posiada możliwość zainstalowania systemu na dyskietce.


Wersje MS-DOS 6.xx od 1993 roku wprowadziły usprawnienia między innymi w kompresji dysku, optymalizacja wykorzystania pamięci [więcej tutaj]

Wersja instalacyjna DOS pomocna jest do przygotowania komputera do pracy z programami użytkowymi. Stopień usprawnienia oprogramowania systemowego werssji 6.22 pozwala na przygotowanie do pracy PC stacjonarnych, przenośnych i laptopów z końca lat 80-tych i początku 90-tych. Ten sprzęt z procesorami klasy 80286 lub niższej jest w moim zainteresowaniu :)

W zestawie mamy trzy dyskietki instalacyjne DOS ver 6.22. Mam różne wersje zestawów dysrybucyjnych [wersje]. Ten instalator systemu umieszczony został na dyskietkach MD2HD o pojemności 1.44MB.
Na dyskietkach znajdują się pliki systemu, które zostaną przeniesione do komputera za pomocą programu instalacyjnego. Program instalacyjny pozwala na zainstalowanie systemu na dysk twardy lub dyskietkę.Komputer [ustawienia w BIOS] posiada ustawienia aby w pierszej kolejności uruchamiał system z dyskietki [napęd A].
Uruchamiamy komputer z dyskietki Microsoft MS-DOS 6.22 Plus Enhanced Tools [Disk 1 - Setup]. Na dyskietce z pliku AUTOEXEC.BAT uruchamiany jest program SETUP. Program informuje nas o wykonywanych czynnościach. Pierwszą jest sprawdzene komputera [Setup is checking your system nonfiguration.] Na kolejnym niebieskim ekranie wita nas Microsoft MS-DOS 6.22 Setup [ Welcom to setup]. Program Setup przygotuje MS-DOS 6.22 do uruchomienia na twoim komputerze. Aby to wykonać trzeba nacisnąć klawisz Enter.
Główne opcje programu Setup są wyświetlone na środku ekranu. Oprócz uruchomienia instalacji DOS [klawisz Enter] mamy możliwość dowiedzenia się więcej o instalacji [klawisz F1]. Możemy wyjść z programu Setup [klawisz F3].

W wierszu na dole ekranu znajdziemy dodatkowy opis klawiszy funkcyjnych:
Enter=Continue F1=Help F3=Exit F5=Remove Color F7=Install to a Floppy Disk
Są tu dwie dodatkowe funkcje. Zmiana koloru [klawisz F5] oraz instalacja systemu DOS na dyskietce [klawisz F7].

Instalujemy system na dyskietce. Dyskietka będzie pomocna dla przygotowania dysku twardego do instalacji systemu. Przygotowanie dysku czyli podzielenie na partycje i dyski logiczne wykonamy za pomocą komendy FDISK zobaczysz tutaj.

A. Instalacja systemu DOS na dyskietce [klawisz F7] czyli przygotowanie dyskietki STRATUP.

[do góry]

W wierszu na dole ekranu znajdziemy opis klawiszy funkcyjnych:
Enter=Continue F1=Help F3=Exit F5=Remove Color F7=Install to a Floppy Disk

Wybieramy instalację systemu na dyskietce - klawisz F7=Install to a Floppy Disk.

W okienku , na szarym tle, instalator przypomina, że będziemy instalowac system na dyskietce a jak chcemy zainstalowac system na dysku twardy to mamy powrócic do poprzedniego ekranu.
* To install MS-DOS on a floppy disk, press Enter.
* To return to the previous screen, press ESC.

Na dole ekranu mamy klawisze pomocnicze:
Enter=Continue F1=Help F3=Exit
Będa również dostępne na następnych ekranach.

Instalujemy system MS-DOS na dyskietce - naciskamy klawisz Enter.

Jeszcze nie rozpoczynamy nagrywania systemu na dyskietce. W tym oknie otrzymujemy możliwość korekty wskazanych w ramce wielkości = daty i czasu oraz miejsca instalacji systemu. Jeżeli chcemy zmienić podane wartości używamy klawiszy STRZAŁKA GÓRA, STRZAŁKA DÓŁ (UP, DOWN ARROW). Po podświetleniu wartości i nacisnięciu klawisza ENTER możemy dokonać wyboru alternatywnych wartości. Powrót za pomocą STRZAŁEK na napis The settings are correct kończy korekty wartości w tej w ramce. Naciśnięcie klawisza ENTER powoduje akceptację ustawionych wartości i przejście do nastepnego ekranu.

To jest ekran potwierdzjący dokonany wybór tworzenia dyskietki systemowej:
[Setup will now create a floppy disk that you can use to run MS-DOS 6.22.]
Program nagra pliki MS-DOS na dyskietce. Dyskietka będzie najpierw formatowana. Nadajemy nazwę - etykietę dyskietki : STARTUP. Jesteśmy gotowi do kontynuowania - możemy nacisnąć klawisz Enter.
Nie wyjmujemy dyskietki systemowej "Disk 1 - Setup".

Po naciśnieciu klawisza Enter otrzymujemy nowy ekran. Pokazuje postęp kopiowania do pamięci komputera plików z dyskietki "Disk 1 - Setup". W zależności od wielkości pamięci czy jest to 1MB czy tylko 640k lub 512k, proces ten bedzie powtarzany aż pliki potrzebne zostaną przegrane z dyskietki "Disk 1 - Setup" na dyskietkę "STARTUP". Na pasku, w dolnym prawym rogu, wyświetlana jest czynność czytania lub zapisu i aktualna nazwa pliku. Zrzut ekranu przedstawia czytanie pliku command.com: Reading command.com.

Na pasku postępu otrzymałem 21% i wtedy wyświetlone zostało okno z włożeniu do napędu dyskietki z etykietą "STARTUP". Należy pamiętać, że informacje zapisane na dyskietce zostana skasowane. Wynika z tego, że nie musimy formatować wybranych dyskietek do instalacji MS-DOS 6.22. Jak jesteśmy gotowi to możemy nacisnąć klawisz Enter.

Na pasku postępu obserwujemy postęp w kopiowaniu plików. W dolnym prawym rogu wyświetlana jest czynność zapisu i nazwa aktualnego pliku. Przerwac proces można w tym momencie jedynie wyjmując dyskietkę z napędu. Za pomocą klawiszy przy natepnym oknie.


Trzeba zwracać uwagę na polecenia wyświetlane w aktywnych okienkach. "Proszę włożyć dysk oznaczony STARTUP do napędu A: kiedy będziesz gotowy do kontynuowania, naciśnij ENTER. ". Naciskamy ENTER i otrzymujemy w kolejnym oknie informacje i kolejnym działaniu.


Ciąg dalszy zapisywania plików na dyskietce STARTUP. Na pasku postępu obserwujemy postęp kopiowania plików. W dolnym prawym rogu wyświetlana informacja o zapisywaniu i nazwie aktualnego pliku - tutaj zapis pliku expand.exe.


Czytamy polecenia wyświetlane w aktywnych okienkach. "Proszę włożyć do napędu A: dysk oznaczony Setup Disk #1 - kiedy będziesz gotowy do kontynuowania, naciśnij ENTER. ". Oczywiście naciskamy ENTER i kontynujeny nagrywanie dyskietki STARTUP.


Trzeba uważac na polecenia wyświetlane w aktywnych okienkach. Komunikaty są podobne np. "Proszę włożyć do napędu A: dysk oznaczony Setup Disk #2" a nie "Setup Disk #1".Doszliśmy do końca tworzenia dyskietki MS-DOS 6.22 startup. wyswietlone polecenie nakazuje włożyć Setup Disk 1 do napędu A: i wtedy naciśnąć ENTER aby wyjść z MS-DOS 6.22 SETUP.Uruchamiamy komputer z przygotowanej dyskietki STARTUP. Zobaczymy co jest nagrane na dyskietce STARTUP.

Pewnie poproszeni zostaniecie do podania aktualnej daty i czasu. Przy dacie miesiąc będzie na pierwszej pozycji, potem dzień miesiąca i rok, czyli format "mm-dd-rrrr". Po wyświetleniu nazwy napędu A:\> poleceniem "DIR" wyświetlamy zawartość dyskietki. Proponuje przygotować dodatkowe dwie albo trzy dyskietki. Sprawdzamy każdą czy uruchamia komputer a jedną proponuje odłożyć jako "super" zapasową razem z oryginalnymi dyskietkami.


B. Instalacja systemu DOS na dysku twardym [klawisz Enter].

[do góry]

W kilku publikacjach opisane są instalowania systemu DOS na przygotowanym dysku twardym. Przyjęto zasadę, że dostawca dysku przygotował dysk do zainstalowania systemu. W pozostałych przypadkach trzeba samemu zadbać o przygotowanie dysku.
Przygotowanie dysku polega na po podziale na partycje i dyski logiczne oraz na formatowaniu. Przygotowany dysk rozpoznajemy gdy po uruchomieniu komputera z dyskietki startowej jest widoczny np. jako C, D itd. Na przygotowanym dysku twardym nie ma systemu. Nie możemy uruchomić komputera bez dyskietki starowej - wyświeltlana jest informacja i prośba o włożenie dysku z systemem [ekran]. Przeważnie dyski są przygotowane.
Przygotowanie dysku do instalacji systemu [tutaj].
Przygotowanie dysku do instalacji systemu [tutaj].

Komputer [ustawienia w BIOS] posiada ustawienia aby w pierszej kolejności uruchamiał system z dyskietki [napęd A].
Uruchamiamy komputer z dyskietki Microsoft MS-DOS 6.22 Plus Enhanced Tools [Disk 1 - Setup]. Na dyskietce z pliku AUTOEXEC.BAT uruchamiany jest program SETUP. Program informuje nas o wykonywanych czynnościach. Pierwszą jest sprawdzene komputera [Setup is checking your system nonfiguration].

Na kolejnym niebieskim ekranie wita nas Microsoft MS-DOS 6.22 Setup [ Welcom to setup]. Program Setup przygotuje MS-DOS 6.22 do uruchomienia na twoim komputerze. Aby to wykonać trzeba nacisnąć klawisz Enter.
Główne opcje programu Setup są wyświetlone na środku ekranu. Oprócz uruchomienia instalacji DOS [klawisz Enter] mamy możliwość dowiedzenia się więcej o instalacji [klawisz F1]. Możemy wyjść z programu Setup [klawisz F3].

W wierszu na dole ekranu znajdziemy dodatkowy opis klawiszy funkcyjnych:
Enter=Continue F1=Help F3=Exit F5=Remove Color F7=Install to a Floppy Disk
Są tu dwie dodatkowe funkcje. Zmiana koloru [klawisz F5] oraz instalacja systemu DOS na dyskietce [klawisz F7].

Prześledzimy teraz instalację systemu na dysku twardym wersji 6.22 z dyskietek systemowych. Czytamy przypomnienie:
If you have not backed up your files recently, you might want to do so before installing MS-DOS. To back up your files, press F3 to quit Setup now. Then, back up your files by using a backup program.
Dysk jest przygotowany. Nie ma plików do archiwizacji. Wybieramy: Set up now, press Enter

Naciśnięcie klawisza Enter powoduje uruchomienie procesu. Instalator rozpozaje czy na dysku jest zainstalowana inna wersja systemu. Ten ekran widzimy jak komputer ma zainstalowany system operacyjny DOS.
Widzimy przypomnienie, że ta wersja MS-DOS 6.22 jest przeznaczona dla komputerów, które nie mają jeszcze zainstalowanego systemu operacyjnego. Kontynuacja instalacji spowoduje, że obecne pliki CONFIG.SYS i AUTOEXEC.BAT zostaną zastąpione przez podstawowe wersje tych plików. (Istniejące w komputerze pliki AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS zostaną ze zmienioną nazwą zapisane w katalogu głównym dysku). Ponadto, bieżące pliki MS-DOS zostaną zastąpione przez wersje MS-DOS 6.22 tych plików.
Do wyboru otrzymujemy :
- Wyjście z instalacji (zalecane),
- Kontynuowanie instalacji i zastąpienie aktualną wersję systemu DOS,
oraz podpowiedzi:
Aby zaakceptować wybór, naciśnij ENTER,
Aby zmienić zaznaczenie, naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół i naciśnij ENTER.

Jeżeli na dysku nie ma innej wersji systemu to po naciśnieciu klawisza Enter zobaczymy ekran do podania ustawień dla wykonywanej instalacji:[Microsoft MS-DOS 6.22 Setup]. Instalator użyje domyślnych ustawień systemowych (ustawione w komputerze):
Data / czas: 12/01/17 21:51
Kraj: Stany Zjednoczone
Układ klawiatury: Stany Zjednoczone
Domyslnie podświetlony jest wiersz: [Ustawienia są prawidłowe - The settings are correct]. Jeśli wszystkie ustawienia są prawidłowe, naciskamy ENTER.
Zmieniamy ustawienie wiersza wyboru klawiszami strzałek UP lub DOUN. Następnie naciskamy ENTER, aby wyświetlić opcje alternatywne. Do wyboru w trzech grupach - DATA/CZAS, KRAJ i KRAJ KLAWIATURY.
Po wybraniu z opcji alternatywnych, w celu zakończenia ustawień, podświetlamy wiersz: [Ustawienia są prawidłowe] i naciskamy ENTER.

Grupa DATA/CZAS używa daty i czasu z ustawień bieżących zegara systemowego w układzie RR.MM.DD.
Data systemowa: 17.12.02
Czas systemowy: 01:26
Data i godzina są prawidłowe, naciskamy ESC
Data lub godzina są nieprawidłowe, używamy klawiszy STRZAŁEK, aby wybrać nieprawidłowe pole. Wpisujemy poprawną godzinę lub datę, a następnie naciskamy klawisz ENTER.
Na dole okna mamy opisane znaczenie klawiszy funkcyjnych:
ENTER = Kontynuuj F1 = Pomoc F3 = Wyjdź ESC = Poprzedni ekran

W opcjach alternatywnych KRAJ mamy do wyboru grupę państw, w tym POLSKĘ [jak na przykładowym ekranie]. Wybór kraju związany jest z zainstalowaniem strony kodowej [POLSKA -582]. Po zatwierdzeniu wyboru należy poczekać - wyświetla sie okienko [Please wait. Setup is processing your selection.]

*********** W grupie KRAJ KLAWIATURY mamy do wybory klawiatury państ, w tym Polski. Nie ma pojęcia klawiatury programisty. Zostawiam odpowiadającą klawiaturze programisty klawiaturę Stany Zjednoczone.


Wyjście z Setup w trakcie zmian ustawień jest możliwe po nacisnięciu klawisza F3. Potwierdzeniem tego wyboru jest okno z trescią:
MS-DOS 6.22 nie jest w pełni zainstalowany. Jeśli zamkniesz teraz Instalatora, będziesz musiał ponownie uruchomić Instalatora.
■ Aby wyjść, upewnij się, że Dysk instalacyjny 1 znajduje się w napędzie A, a następnie naciśnij klawisz F3.
■ Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij ESC.


Wygląd mojego wyboru:
Data / Czas: 17.12.02 01:26
Kraj: Polska
Układ klawiatury: Stany Zjednoczone
Ustawienia są prawidłowe. Jest nadal aktywna możliwość zmiany ustawienia.
Wszystkie ustawienia są prawidłowe, naciskam ENTER.

Kolejny ekran pozwala na wskazanie katalogu na pliki systemowe DOS. Podpowiedź nazwy katalogu DOS622 jest dobra i pozwoli na jednoznaczne oznaczenie miejsca dla plików wersji 6.22. Nacisnięcie klawisza ENTER potwierdza wybór katalogu i uruchamia kopiowanie systemu na dysk twardy z [Disk 1 - Setup].
W oknie znajduje sie treść:
Instalator umieści pliki MS-DOS w następującym katalogu:
C:\DOS622
Aby umieścić pliki MS-DOS w tym katalogu, naciśnij ENTER.
Aby umieścić pliki MS-DOS w innym katalogu, wpisz jego ścieżkę i naciśnij ENTER.


ROZPOCZĘTE KOPIOWANIE.
Ekran przedstawia informacje o kopiowaniu plików w postaci paska postępu z podaniem wartości procentowej zaawansowania. W dolnym prawym rogu ekranu wyśiwtlane sa nazwy plików z typem operacji. Jak widać na ekranie pasek stanu przez chwilę nie ma stopnia zaawansowania ale odbywa się przesyłanie plików.

W trakcie kopiowania wyświetlane są informacje od producenta i systemie. Pierwsza dotyczy zarejestrowania posiadanej wersji DOS.
Teraz czas na możesz wypełnić kartę rejestracyjną. Po wysłaniu Microsoft:
■ Będziesz na bieżąco z najnowszymi ulepszeniami produktów.
■ Poinformowany bedziesz o pokrewnych produktach Microsoft.


Zaawansowanie kopiowania 25%. Nowe informacje producenta:
MS-DOS 6.22 dostarcza zaawansowane funkcje zarządzania pamięcią, w tym łatwy w obsłudze optymalizator pamięci o nazwie MemMaker. Jeśli masz procesor 386 lub lepszy, zoptymalizuj pamięć komputera, wpisując MEMMAKER w wierszu polecenia.
.

Po zakończeniu kopiowania z [Disk 1 - Setup] otrzymujemy okno z prośba włożenia dyskietki do napędu A: [Setup Disk #2]. Po załadowaniu naciśnięcie klawisza ENTER uruchamia dalszą instalację.


Zaawansowanie kopiowania 58%. Informacje o zasadach bezpieczeństwa:
Chroń swoje dane!
■ Anti-Virus wykrywa i usuwa wirusy komputerowe.
■ Backup zabezpiecza twoje pliki.
■ Ulepszone Undelete zapewnia trzy poziomy przywracania bezpieczeństwa.
MS-DOS 6.22 zawiera oba MS-DOS *****************.


Zmiana dyskietki. Otrzymujemy okno z prośbą włożenia dyskietki do napędu A: [Setup Disk #3]. Po załadowaniu naciśnięcie klawisza ENTER uruchamia dalszą instalację.Zaawansowanie kopiowania 66%. Informacja o nowych programach MS-DOS:
Masz problem z dyskiem? Napraw to za pomocą ScanDisk, zaawansowanego narzędzia do naprawy dysków MS-DOS 6.22. ScanDisk potrafi diagnozować i korygować szeroki zakres problemów z dyskami zarówno na skompresowanych, jak i nieskompresowanych dyskach. Nawet jeśli dysk działa sprawnie, regularne uruchamianie programu ScanDisk to dobry sposób na utrzymanie dysku w dobrym stanie.

Zaawansowanie kopiowania 100%. Co daje MS-DOS:
MS-DOS 6.22 daje ci kontrolę nad twoim komputerem. Możesz :
■ Wybierz jedną z różnych konfiguracji uruchamiania, tworząc pozycje menu w pliku CONFIG.SYS.
■ Całkowicie pomiń pliki startowe, naciskając klawisz F5, kiedy twój komputer się uruchamia.
■ Pomiń pojedyncze polecenia pliku startowego, naciskając klawisz FO, gdy twój komputer się uruchamia.


Zaawansowanie kopiowania 100% i znika pasek postępu. W oknie informacja:
Usuń dyski ze wszystkich dyskietek, a następnie naciśnij klawisz ENTER.Ostatnie wskazówki instalatora:
Instalacja MS-DOS Ukończono instalację MS-DOS 6.22 na twoim komputerze.
■ Aby ponownie uruchomić komputer z MS-DOS 6.22, naciśnij ENTER.
■ Aby dowiedzieć się więcej o nowych funkcjach MS-DOS 6.22, wpisz HELP WHATSNEU w wierszu polecenia


Instalacja MS-DOS Ukończona co dalej? Zobacz tutaj : Compaq Contura - Przegląd
Mam tylko dyskietkę startową MS-DOS jak zabrać się za przygotowanie dysku twardego zobacz tutaj : Startowa DOS cd.

Nie mam zapasowej dyskietki startowej DOS i co dalej? Zobacz tutaj : Techniczna DOSPrzeliczniki:
Kilobyte (KB) is 1,024 bytes.
Megabyte (MB) is 1,048,576 bytes, or 1024 kilobytes.
Gigabyte (GB) is 1,073,741,824 bytes, or 1024 megabytes.
Terrabyte (TB) is 1,099,511,627,776 bytes, or 1024 gigabytes.


Przydatne (i ja tu byłem i sprawdziłem):

Zobacz sam:


Galeria zdjęć: MS-DOS 6.22 Plus Enhanced Tools
GÓRA