Moje graty :)WSTECZ POWRÓT DALEJ

Graty moje, Systemy.


Dyskietki i płyty, podręczniki i pudełka z systemami na mojej półce.


DOS version 3.3Wprowadzenie do sprzedaży przez IBM nowej serii mikrokomputerów IBM Personal System 2 (PS/2) zainicjowało również w kwietniu 1987 roku sprzedaż nowej wersji DOS 3.3.

Z opisów DOS'a wynika, że głównie przygotowano go dla obsługi nowej serii mikrokomputerów IBM PS/2. Ta wersja DOS została dostosowana do obsługi dysków miękkich (FDD) 3,5" o pojemnościach 720KB i 1,44MB.
Dla dysku twardego (HDD)też przygotowano nowości. Zmieniony zotal podział dysku na partycje. Teraz można utworzyć do 24 dysków logicznych. Pozwala to na łatwe instalowanie dysków twardych o pojemnościach większych niż 32MB, nawet do 800MB. Miejsce na dysku twardym wygląda następująco: 1x partycja podstawowa (Primary) do 32MB + na partycja rozszerzona (Extended) na 24x dyski logiczne po max. 32MB. To duży krok w tej dziedzinie!!!
Znaczącą zmianą była również zasada obsługi klawiatur narodowych. Super!!! Zrezygnowoano z rodziny programów KEYBxx, wprowadzając jeden program KEYB korzystający z tablic kodów znaków zawartych w pliku KEYBOARD.SYS. Pozostałe zmiany znajdziecie na stronach internetowych opisujących historię DOS'a - poniżej.


Moje pudełko z MS-DOS 3.3 jest w wersji niemieckiej. Nie było otwierane :) Posiada miejsca na naklejki dystrybutora systemu. Napis wskazuje, że jest to:
Microsoft MS-DOS 3.3
System operacyjny
Dla komputerów osobistych IBM
i w 100% kompatybilny
Zawiera również interpreter języka Microsoft GW-BASIC

Microsoft MS-DOS 3.3
Betribssystem
Fur IBM Personal Computer
und 100% Kompatible
Enthalt auch den Microsoft GW-BASIC Interpreter

Jest to wersja na dwóch dyskietkach 5.25". Jedna zawiera instalację MS-DOS 3.3 a druga interpreter GW-BASIC. Oprócz nalepki w innym języku można odczytać chyba datę D21/06/90.
Z pierwszego pola (okrąg) wynika, że jest na sprzedaż w powiązaniu z komputerem.
Nicht für den Verkauf, außer in Verbindung mit einen Computersystem.
W dolnej części znajduje się prostokątne pole z informacją dla
Producenta:
W tym miejscu musisz dołączyć etykietę z twoim logo. Ten produkt nie powinien być sprzedawany bez takiej etykiety.
i Kupującego:
Odmów przyjęcia towarów, jeśli to ogłoszenie jest widoczne.

HERSTELLER:
Sie müssen an dieser Stelle ein Etikett nit Ihren Logo aifkleben. Dieses Produkt darf nichtohne ein solches Etikett vertrirben werden.
KÄUFER:
Verweigern Sie die Annahme dieser Ware falls diese Notizsichbar ist.

Na lewym i prawym grzbiecie pudełka znajduje się informacja o wymaganiach dla komputera:
WYMAGANIA SYSTEMOWE
Min. 256 KB pamięci RAM
Dwustronny napęd dyskietek

Uwaga:
Twoim obowiązkiem jest zagwarantowanie prawidłowego działania tego produktu w systemie komputera osobistego. Należy sprawdzić u producenta lub sprzedawcy komputera osobistego, czy ten produkt obsługuje Twój komputer i jakiekolwiek dodatkowe urządzenia.

SYSTEMANFORDERUNGEN
Min. 256 KByte Arbeitsspeicher
Ein doppelseitiges Diskettenlaufwerk

Hinweis:
Es unterliegt Ihren Verantwortung, für die fehlerfreie Funktion dieses Produkt aufIhrem Personal Computersystemzu garantieren. Sie sollten mit dem Hersteller oder dem Händler ihrer Personal Computer überprüfen, ob dieses Produkt Ihren Computer und Ihre zusätzlichen Geräte unterstützt.

Na tynej stronie, na w dolnej części znajdziemy informację o prawach do znaków towarowych:
Microsoft, Logo Microsoft, GW-BASIC i MS_DOS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
I Copyright 1987 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
1187 nr art. 01013

Microsoft , das Microsoft Logo, GW-BASIC, ubd MS_DOS sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
& Copyright 1987 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
1187 Artikelnr. 01013

Co jest w środku pudełka?
Dwa podręczniki:
1. Microsoft. MS-DOS. Betribssystem.
2. Microsoft. GW-BASIC. Interpreter.
W zaklejonej kopercie dwie dyskietki dla komputerów osobistych IBM i kompatybilnych:
1. Programmdiskette.
2. Erganzungsprogramm und Microsofts GW-BASICs interpreter.
Umowa Licencyjna.
Druki do rejestracji systemu.


Informacje o produktach firmy Microsoft i innych produktach OEM DOS znajdują się na stronie produktów MS-DOS.
Przeliczniki:
  • Kilobyte (KB) is 1,024 bytes.
  • Megabyte (MB) is 1,048,576 bytes, or 1024 kilobytes.
  • Gigabyte (GB) is 1,073,741,824 bytes, or 1024 megabytes.
  • Terrabyte (TB) is 1,099,511,627,776 bytes, or 1024 gigabytes.


Przydatne (i ja tu byłem i sprawdziłem):

Zobacz sam:


Galeria zdjęć: MS-DOS 3.3
GÓRA