Moje graty :)POWRÓT

POWRÓT MS-DOS 5.0 UPGRADE


Graty moje, Systemy.


Dyskietki i płyty, podręczniki i pudełka z systemami na mojej półce.

Microsoft
MS-DOS 5
Upgrade 3.5" disks

Z 1991 roku MS-DOS Version 5 UPGRADE na trzech dyskietkach 3.5". Dyskietki o pojemności po 720kB.


Poniższe ekrany przedstawiają podstawową drogę aktualizacji systemu do wersji MS-DOS ver.5.0 na dysku twardym za pomocą programu SETUP.EXE. W przypadku jakichkolwiek obaw związanych z instalacją systemu należy zapoznać się z dokumentacją papierową i zawartością pliku README.TXT. Dla tej wersji instalacji plik znajduje się na dyskietce 5.
Informację o miejscu umieszczenia pliku README.TXT i innych znajdziecie na dysku 1 w pliku README.1ST.

Important information and a packing list for the MS-DOS
version 5.0 upgrade are on the distribution disks as
follows:

     README.TXT   disk #3
     APPNOTES.TXT  disk #3
     PACKING.LST   disk #2

These files will be copied to your disk when you install
MS-DOS.

Be sure to read section 2 of README.TXT before installing
MS-DOS version 5.0. It contains hardware specific tips
to help ensure that your installation is successful.

INSTALACJA Microsoft MS-DOS Version 5 NA DYSKU TWARDYM!
POWER ON i uruchamiamy komputer ze starym systemem. Ja posiadałem wersję MS-DOS 4.01. Do napędu A: wkładamy Disk 1 - Setup* For Dos Systems Verion 5.0.
Zmieniamy napęd na A:
Po znaku napędu A> wpisujemy SETUP. Startuje program instalacyjny.[01] To wersja MS-DOS do instalacji dla komputerów posiadających wcześniejsze wersje systemu. W przypadku problemów szukajcie odpowiedzi w pliku README.TXT na dysku #3. Ja aktualizowałem system wersji MS-DOS 5.0. Instalacja zaczyna się od uruchomieniu komputera, uruchamiając z dyskietki oznaczonej: Disk 1 - Setup* For Dos Systems Verion 5.0 program SETUP.EXE.
Ten program poprowadzi instalację systemu. Sprawdza komputer.
Uwaga: wyższa wersja MS-DOS nie pozwala na aktualizację do wersji 5.0.
[02] MS-DOS Version 5.0 wita w Setup na kolejnym ekranie. Każdy ekran zawiera podstawowe informacje do wykonania kompletnej instalacji, w kolejnych krokach. Przed zainstalowaniem systemu MS-DOS 5.0 zostanie wykonana kopia aktualnie zainstakowanego systemu. Należy przygotować dyskietki na kopię systemu, które proponuje instalator oznaczyć UNINSTAl#1, UNINSTAl#2 itd. Dostępne opcje programu Setup będą wyświetlone na środku ekranu.
Dolny wiersz z menu instalacji: dalej - klawisz Enter, pomoc - klawisz F1, wyjście z programu Setup - klawisz F3. Klawisz F5 powoduje wyłączenie koloru.
Wybram kontynuowanie programu SETUP, naciskam klawisz Enter.[03] Nie posiadam podłączenia do sieci komputerowej to odpowiedz jest prosta - wybieram naciśniecie klawisza N i instalator przenosi mnie do nastepnego okna.

[04] Przed dalszą instalacją aktualizacji mogę wykonać kopię (backup) zawartości mojego dysku systemowego. Kopię danych należy wykonywać zawsze przed ważnymi aktualizacjami systemu. Jest to ważna czynność i chroni nas przed utratą danych.
Wybór Do not back up hard disk(s) oznacza wykonanie kopi na dyskietce(kach).


[05] Program istalacyjny wyświetla domyśle ustawienia. Możemy dokonać korekty wskazanych w ramce wielkości = wersję Dos, miejsce instalacji DOS na dysku twardym, czy uruchamiać po zainstalowaniu MS-DOS Shell, typ katy graficznej.
Wskazanie wartości i naciśniecie klawisza Enter otwiera odpowiednie tematyczne okno listą wyboru. Miejsce nagrania systemu jest dysk C:\. Wpisujemy nazwę katalogu. np. DOS500.
W celu zmiany zadanych wartości używamy klawiszy STRZAŁKA GÓRA, STRZAŁKA DÓŁ (UP, DOWN ARROW). Po podświetleniu wartości naciśnięcie klawisza Enter potwierdza wybór wartości. Wskazanie na napis The settings are correct i naciśnięcie klawisza Enter kończy korekty wartości w tej w ramce. Przechodzimy do kolejnego ekranu.
[06] Poniższa lista zawiera wszystkich producentów wersji DOS.[07] Tym razem nie wybrałem uruchamianie MS-DOS Shell po starcie systemu.
wszytkie parametry zostaną ustalone można naciśnać klawisz Enter i przejśc do dalszej części instalacji systemu.
[08] Wszytkie parametry zostały ustalone. Klawisz Enter pozwala przejśc do dalszej części instalacji systemu.


[09] Postęp instalacji systemu zobrazowany jest w postaci wypełniającego się paska oraz wartością w procentach.
Wykonywane czynności odczytu z dyskietki i zapisu pliku w miejscu docelowym są wyświetlane w dolnym prawym rogu ekranu.
[10] Po odczytaniu z Dysku #1 niezbędnych plików przystępujemy do przygotowania dyskietek do odinstalowania systemu MS-DOS 5. Należy włożyć do napędu dyskietkę oznaczoną nazwą UNINSTALL #1.

[11] Podczas wykonywania dyskietek odinstalujących kontynuację postępu instalacji systemu widać w postaci wypełniającego się paska oraz wartości w procentach.
Wykonywane czynności odczytu z dyskietki i zapisu pliku w miejscu docelowym są wyświetlane w dolnym prawym rogu ekranu.[12] Zakończenie wykonywania dyskietek odinstalujących sygnalizuje okno nakazujące umieszczenia dyskietki oznaczonej MS-DOS 5.0 Disk 1 w napędzie A:

[13] Instalator informuje kiedy należy umieścić kolejną dyskietkę w napędzie A:, teraz MS-DOS 5.0 Disk 2.


[14] Instalator informuje kiedy należy umieścić kolejną dyskietkę w napędzie A:, teraz MS-DOS 5.0 Disk 3.


[15] Nadal postęp instalacji systemu zobrazowany jest w postaci wypełniającego się paska oraz wartości w procentach.
Wykonywane czynności odczytu z dyskietki i zapisu pliku w miejscu docelowym są wyświetlane w dolnym prawym rogu ekranu.[16] Koniec instalacji MS-DOS 5 Upgrade. Konfiguracja jest teraz zakończona. Usuń wszystkie dyskietki ze napędów a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby uruchomić MS-DOS w wersji 5.0.

UWAGA:
Oryginalne pliki AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS (jeśli istniały) zostały zapisane jako AUTOEXEC.DAT i CONFIG.DAT na dysku odinstalowującym.[17] Oczywiście tego ekranu nie zobaczycie :)
Nie wybraliśmy na powitanie okienka MS-Dos SHELL.
MS-Dos SHELL to program okienkowy do poruszania sie po dyskach komputera ale inne okienka opanowały w tym czasie nasze PC np. Norton Commander czy Volkov Commander.POWRÓT

POWRÓT MS-DOS 5.0 UPGRADE


W tej wersji instalacji nie znalazłem możliwości utworzenia dyskietek startowych: zawierających STARTUP, SUPPORT, SHELL, HELP, BASIC/EDIT, UTILITY, SUPPLEMENTAL


Przeliczniki:
 • Kilobyte (KB) is 1,024 bytes.
 • Megabyte (MB) is 1,048,576 bytes, or 1024 kilobytes.
 • Gigabyte (GB) is 1,073,741,824 bytes, or 1024 megabytes.
 • Terrabyte (TB) is 1,099,511,627,776 bytes, or 1024 gigabytes.Przydatne (i ja tu byłem i sprawdziłem):

Zobacz sam:


Galeria zdjęć: MS-DOS 5 UPGRADE
GÓRA